Winled Oy Ltd

Strategiatyö Stratoolin avulla oli sujuvaa ja mielekästä. Työkalusta oli strategiatyöhön selkeätä apua, koska se eteni vaihe vaiheelta ohjatusti. Stratoolin henkilökunta (Vesa ja Merja) auttoi meitä koko projektin aikana antaen asiantuntevaa ja rakentavaa palautetta....

lue lisää

Aliko Oy Ltd

"Strategian päivittäminen oli meillä ajankohtaista ja työn aloittaminen tuotti tuskaa, lähinnä ajan löytäminen siihen. Stratoolin porukka tuntui innostavalta ja he osasivat selittää asioita niin, että jokainen ne ymmärtää, joten tuntui helpolta lähteä toteuttamaan...

lue lisää

Scan-Cast Oy

”Tuleva sukupolvenvaihdos kasvatti strategian merkitystä entisestään.  Stratoolin looginen rakenne ohjasi työskentelyä ja auttoi löytämään yhteiset strategiset linjat. Merkittävää oli, että istuimme samaan pöytään. Tehty strategia ohjaa liiketoiminnan kehittämistä,...

lue lisää

Javasko Machines Oy

”Stratool on selkeä konsepti, joka herättelee ajatuksia valmiilla kysymyksillä, joita hyödyntämällä saadaan prosessi liikkeelle. Se nopeuttaa ja tuo systematiikkaa suunnitteluun mietityllä mallilla, jonka avulla voi edetä nopeasti tai jota voi käyttää runkona...

lue lisää

Geneset Powerplants Oy

Stratool kiinnosti, koska ymmärsin tämän työkalun olevan joustava arkipäivän käytössä ja helpottavan sekä itse strategian laadintaa ja päivitystä että implementointia.

lue lisää