Miten paljon aikaa Stratool vaatii?

Kokonaisajan voi budjetoida niin, että jokaiselle moduulille varataan joko yksi tai kaksi viikkoa, osallistujien määrästä riippuen, jolloin työ olisi valmis noin kuuden viikon, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. Stratool -palvelu toimii myös, vaikka strategia päätettäisiin tehdä 4 – 6 päivän työpajoissa. Lomat pitää huomioida aikataulua laadittaessa.

Missä vaiheessa henkilökunta on viisasta ottaa mukaan?

Se riippuu yrityskulttuurista. Suosittelemme, että henkilökunta on mukana arvokeskustelusta alkaen ja ottaa kantaa strategian osa-alueisiin ja osallistuu aktiivisesti toimintasuunnitelman tekoon. Näin saadaan tekijöiden näkemys toteuttamismahdollisuuksiin ja ehkä jopa uusia ehdotuksia. Ja näin vahvistuu sitoutuminen ja motivaatio.

Onko suunnittelutyö jaettavissa kahteen jaksoon: ensin strategia ja sitten, kun nykyinen toimintakausi on lopuillaan ja ennusteet ovat luotettavampia, tehdään toimintasuunnitelma budjetteineen, tuloskortti sekä vuosikello?

Tällainen jako on yhtä sujuvasti toteutettavissa kuin tauoitta työstetty kokonaisuus.

Onko jokaisen strategiatyöhön osallistuvan osattava käyttää sähköistä työkalua?

Valittu pääkäyttäjä sekä henkilöt, jotka haluavat osallistua ajasta ja paikasta riippumatta työhön, opetetaan käyttämään työkalua. He saavat myös pikakäyttöohjeet. (Pääkäyttäjän tehtävänä on koota henkilöstö yhteen tai lähettää heille kysymykset erikseen. Strategiaryhmä päättänee työtavan)

Miten valmistunut strategia toteutetaan käytännössä?

Jos strategia jää toteuttamatta, yrityksellä ei ole strategiaa. Toteutus tulee yhdessä tehdyn toimintasuunnitelman pohjalta tehdyksi. Autamme myös toteutuksen suunnittelussa ja mahdollisten fasilitointipäivien muodossa. Lisäohjeita löydät työkalusta.

Mitä parempaa on etästrategioinnissa, eikö vuorovaikutus ole keskeistä näin tärkeässä asiassa?

Ajankäyttö voidaan optimoida, mukaan saadaan isompi joukko ihmisiä jolloin strategialla on paremmat mahdollisuudet onnistua. Työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Strategiaa on helppo muokata tarvittaessa. Vuorovaikutus tapahtuu yrityksen sisällä, parhaimmillaan strategia on monien huulilla. Stratool-ohjaaja on tavattavissa, etäohjaus toimii kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla.

Millainen takuu teillä on?

Meillä on tyytyväisyystakuu. Jos asiakas ei saa kanssamme strategiaa tehdyksi, emme peri maksua. Tavoitteemme on tyytyväinen asiakas. Otamme yhteyttä puolen vuoden kuluttua projektin päättymisestä ja varmistamme että kaikki toimii.

Miten strategiaa päivitetään projektin päätyttyä?

Työkalu jää vuodeksi asiakkaan käyttöön veloituksetta. Sen jälkeen väline on asiakkaan käytössä sopimuksessa mainitulla lisenssimaksulla.

Kuinka ohjaus toimii kun yrityksemme on Pirkanmaan ulkopuolella?

Sijainnilla ei ole merkitystä, koska sähköinen työskentely mahdollistaa työskentelyn paikasta riippumatta. Mahdollisesti tarvittavasta lähiohjauksesta tulee lisäkustannuksia matkakulujen verran.

Onko työkielenä vain Suomi?

Ei. Toimimme sujuvasti myös englannin kielellä.