Winled Oy Ltd

Strategiatyö Stratoolin avulla oli sujuvaa ja mielekästä. Työkalusta oli strategiatyöhön selkeätä apua, koska se eteni vaihe vaiheelta ohjatusti. Stratoolin henkilökunta (Vesa ja Merja) auttoi meitä koko projektin aikana antaen asiantuntevaa ja rakentavaa palautetta. Voimme lämpimästi suositella Stratoolia.

Ville Reijasalo
Toimitusjohtaja
Winled Oy Ltd

Aliko Oy Ltd

”Strategian päivittäminen oli meillä ajankohtaista ja työn aloittaminen tuotti tuskaa, lähinnä ajan löytäminen siihen. Stratoolin porukka tuntui innostavalta ja he osasivat selittää asioita niin, että jokainen ne ymmärtää, joten tuntui helpolta lähteä toteuttamaan tätä heidän avullaan. Strategia koetaan helposti etäiseksi sanahelinäksi, joten siitä piti saada mahdollisimman käytännönläheinen ja ottaa henkilöstö mukaan sen pohtimiseen.

Selkeä työkalu auttaa sekä johtoa että työntekijöitä, kokonaisuus oli helppo palastella työstettäviksi osioiksi.

Stratool on työkaluna kevyt ja helppo käyttää. Pidämme erityisen hyvänä sitä, että työskentelylle on selkeä polku, jota pitkin edetä omalla tyylillä, eivätkä pienet tauotkaan haittaa, koska työ jatkuu siitä, mihin jäätiin. Jonkun pitää kuitenkin ottaa vetovastuu ja huolehtia, että työ etenee suunnitellusti. (tämän voi toki ulkoistaa myös Stratoolin porukalle)

Kun oikein innostutaan jostain tai on oikein kiire, saattaa strategia jäädä taka-alalle. Toivottavasti strategiamme nivoutuisi pikkuhiljaa päivittäiseen työskentelyyn ja olisi luonnollinen osa meidän kaikkien ajattelutapaa. Nykymaailmassa strategiaa pitäisi oikeastaan päivittää koko ajan, tai ainakin kerran vuodessa. Stratool antaa siihen helpon työkalun, josta edellisten kierrosten pohdinnat eivät häviä ja ne ovat myös uusien henkilöiden luettavissa. Turha sitä pyörääkään on keksiä uudelleen, joten miksi aloittaa strategian päivitystä aina uutena projektina?!

Aliko Oy Ltd, Katja Alitalo-Kotsalo, Yrittäjä, kehityspäällikkö

Scan-Cast Oy

”Tuleva sukupolvenvaihdos kasvatti strategian merkitystä entisestään.  Stratoolin looginen rakenne ohjasi työskentelyä ja auttoi löytämään yhteiset strategiset linjat. Merkittävää oli, että istuimme samaan pöytään. Tehty strategia ohjaa liiketoiminnan kehittämistä, organisaatiota on uudistettu. Strategian suunnittelu oli erinomainen prosessi seuraavalle sukupolvelle joka oppi strategista ajattelua ja strategian soveltamista käytäntöön.”

Scan-Cast Oy, toimitusjohtaja Ari Suoniemi

Tatu Suoniemi: ”Kun jatkossa otamme henkilöstön mukaan, strategian vaikutus kasvaa.”

 

Javasko Machines Oy

”Stratool on selkeä konsepti, joka herättelee ajatuksia valmiilla kysymyksillä, joita hyödyntämällä saadaan prosessi liikkeelle. Se nopeuttaa ja tuo systematiikkaa suunnitteluun mietityllä mallilla, jonka avulla voi edetä nopeasti tai jota voi käyttää runkona syvällisessä ja laajassa prosessissa.  Omien ajatusten tueksi saa opastusta ja sparrausta, sekä arviointeja niin halutessa. Kokemus henkilöistä Stratoolin takana oli vakuuttava.

Stratool on hyvä tapa herättää henkilöstössä ajattelua ja kiinnostusta visioon ja strategiaan. Se sopii hyvin isommankin ryhmän työkaluksi. Strategian huomioon ottaminen toiminnan ohjaamisessa on haasteellista ja vaatii johtoryhmältä panostusta strategian toteuttamiseen koko organisaatiossa. Se, että visio ja strategiat ovat selkeästi määriteltynä, on hyvä alku.”

Javasko Machines Oy, toimitusjohtaja Jaakko Vastamäki

Geneset Powerplants Oy

”Stratool kiinnosti, koska ymmärsin tämän työkalun olevan joustava arkipäivän käytössä ja helpottavan sekä itse strategian laadintaa ja päivitystä että implementointia. Toteuttamistapa oli pitkälti perinteinen ja edellyttää osallistumista, kuten normaalin strategian laadinta, mutta valmiit työkalut helpottivat työtä. Henkilöstön mukaan ottaminen riippuu yrityksestä ja sen resursseista. Pienillä yrityksillä ongelmana saattaa olla resurssien löytyminen. Intoa voi löytyä, mutta motivointi on tässä asiassa keskeisessä osassa. Laatimamme strategia ohjaa toimintaa vision osalta. Iso osa ohjausta tulee meillä laatujärjestelmän kautta ja siihen liittyy vuosittainen arviointi.  Markkina ohjaa meillä vahvasti toimintaa.”

Geneset Powerplants Oy, toimitusjohtaja Harri Uusi-Rajasalo