Hallitus yrityksen ykköstykki

Kauppakamareiden PK-hallitusbarometrin mukaan kolmella neljäsosalla yrityksistä on hallituksessaan vähintään yksi nainen (hallituksen koon ollessa keskimäärin 3,7 jäsentä).  Naisten määrä pk-yritysten hallituksissa on pienempi kuin miesten. Onko kyseessä tarjonnan vai...

lue lisää

Strategisen johtamisen uusi painopiste – katalysoiva puhe

Strategisella johtamisella on takanaan suhteellisen pitkä historia, jonka yhtenä johdonmukaisena juonteena ovat ihmisten osallistuminen ja heidän keskinäiset keskustelunsa, väittelynsä ja dialoginsa. On kuitenkin yllättävää, kuinka vähän etenkin jälkimmäisiin prosesseihin on kiinnitetty huomiota strategisen johtamisen arjessa.

lue lisää