Kauppakamareiden PK-hallitusbarometrin mukaan kolmella neljäsosalla yrityksistä on hallituksessaan vähintään yksi nainen (hallituksen koon ollessa keskimäärin 3,7 jäsentä).  Naisten määrä pk-yritysten hallituksissa on pienempi kuin miesten. Onko kyseessä tarjonnan vai rohkeuden puute? Vai eikö naisilla ole yhtä laajasti kokemusta ja osaamista kuin miehillä?

Hallitusvalinnoissa näkyy jonkin verran vanhoja asenteita, mutta nykyään naisia halutaan yrityksien johtoon yhä enemmän. Menestyvillä yrityksillä ei ole varaa jättää naisten osaamista hyödyntämättä. Naisten osuus nousee, jos hakijoita ja tarvittavaa osaamista on tarjolla. Pitää olla rohkeutta ja intoa hakea hallituksiin.

Hallitusbarometri kertoo, että yritykset tarvitsevat hallituksiinsa enemmän osaamista yritysten tulevien haasteiden kuten kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologian murroksen vuoksi. Onko meillä oikeanlainen hallitustiimi, onko sillä kriittistä kompetenssia ja kykyä johtaa yritystä tulevaisuuteen? Sukupuoli tai vaikkapa ikä ei itsessään ole kriittinen tekijä vaan se, että hallitus on pätevä huipputiimi. Jokainen tunnistaa roolinsa ja vuorovaikutus toimii. Se on paljon enemmän kuin pelkkä toimintakykyinen hallitus; hallitus joka on yrityksen menestystekijä, ykköstykki.

Hallitusbarometriin vastanneista yrityksistä vain 16 % pitää hallituksen jäsenistön vaihtuvuutta riittävänä. Mielenkiintoinen tulos. Tämä voi merkitä sitä, että voimakkaasti uudistuvassa liiketoimintaympäristössä ei pystytä tekemään menestyksellisiä strategioita, tai nähdä riittävän pitkällä perspektiivillä aivan uusia mahdollisuuksia joiden perusteella pitää kyseenalaistaa visio. Turbulenssissa on ennakoitava. Uusien mahdollisuuksien kannalta näkökyvytön mukavuusalueellaan toimiva yrityksen ylin johto ei liene paras tiimi uudistamaan yritystä.  Hyvällä hallituksella on kokemusta, osaamista, uudistumiskykyä ja yhteistyötaitoja. Hyvä hallitus osaa kyseenalaistaa ja näkee pidemmälle, esimerkiksi digitalisaation aiheuttaman suuren muutoksen myyntiprosessin johtamisessa.

Hallituksissa on usein ulkopuolisia jäseniä ja heihin ollaan hallitusbarometrin mukaan tyytyväisiä. Kuitenkin vain kolmannes vastaajista katsoo, että hallituksessa on riittävästi kykyä yrityksen tulevien haasteiden kannalta. Tämä on toisaalta suuri mahdollisuus myös naisille. Jos naiset aktivoituvat, yrityksillä on valittavanaan entistä enemmän ehdokkaita. Yrityksissä pitää kiinnittää huomiota hallituksen kokoonpanoon.

HHJ-koulutus on hyvä mahdollisuus kehittää hallitustaitoja. Sen on Suomessa käynyt yli 7000 henkilöä, naista ja miestä. Mitä enemmän on kyvykkäitä ihmisiä tarjolla pk-yritysten hallituksiin, sitä tehokkaampia hallituksia syntyy.

Merja Talkio-Vilanen, Stratool Oy

Hallituspartnerit ry, HHJ-ohjausryhmän puheenjohtaja

(Viittaukset: Kauppakamareiden PK-hallitusbarometri 2017)