”Tuleva sukupolvenvaihdos kasvatti strategian merkitystä entisestään.  Stratoolin looginen rakenne ohjasi työskentelyä ja auttoi löytämään yhteiset strategiset linjat. Merkittävää oli, että istuimme samaan pöytään. Tehty strategia ohjaa liiketoiminnan kehittämistä, organisaatiota on uudistettu. Strategian suunnittelu oli erinomainen prosessi seuraavalle sukupolvelle joka oppi strategista ajattelua ja strategian soveltamista käytäntöön.”

Scan-Cast Oy, toimitusjohtaja Ari Suoniemi

Tatu Suoniemi: ”Kun jatkossa otamme henkilöstön mukaan, strategian vaikutus kasvaa.”