”Stratool on selkeä konsepti, joka herättelee ajatuksia valmiilla kysymyksillä, joita hyödyntämällä saadaan prosessi liikkeelle. Se nopeuttaa ja tuo systematiikkaa suunnitteluun mietityllä mallilla, jonka avulla voi edetä nopeasti tai jota voi käyttää runkona syvällisessä ja laajassa prosessissa.  Omien ajatusten tueksi saa opastusta ja sparrausta, sekä arviointeja niin halutessa. Kokemus henkilöistä Stratoolin takana oli vakuuttava.

Stratool on hyvä tapa herättää henkilöstössä ajattelua ja kiinnostusta visioon ja strategiaan. Se sopii hyvin isommankin ryhmän työkaluksi. Strategian huomioon ottaminen toiminnan ohjaamisessa on haasteellista ja vaatii johtoryhmältä panostusta strategian toteuttamiseen koko organisaatiossa. Se, että visio ja strategiat ovat selkeästi määriteltynä, on hyvä alku.”

Javasko Machines Oy, toimitusjohtaja Jaakko Vastamäki