”Stratool kiinnosti, koska ymmärsin tämän työkalun olevan joustava arkipäivän käytössä ja helpottavan sekä itse strategian laadintaa ja päivitystä että implementointia. Toteuttamistapa oli pitkälti perinteinen ja edellyttää osallistumista, kuten normaalin strategian laadinta, mutta valmiit työkalut helpottivat työtä. Henkilöstön mukaan ottaminen riippuu yrityksestä ja sen resursseista. Pienillä yrityksillä ongelmana saattaa olla resurssien löytyminen. Intoa voi löytyä, mutta motivointi on tässä asiassa keskeisessä osassa. Laatimamme strategia ohjaa toimintaa vision osalta. Iso osa ohjausta tulee meillä laatujärjestelmän kautta ja siihen liittyy vuosittainen arviointi.  Markkina ohjaa meillä vahvasti toimintaa.”

Geneset Powerplants Oy, toimitusjohtaja Harri Uusi-Rajasalo