Liiketoimintaympäristö on muuttunut aina, mutta tänään muutoksen vauhti on entiseen verrattuna hyvin nopea ja ennakoimaton. Digiteknologia mahdollistaa tiedonsiirron hurjan nopeuden, se mahdollistaa aivan uudenlaisia toimintatapoja ja malleja. Muu teknologinen kehitys ja digi yhdessä tuovat ennakoimattomia muutoksia liiketoimintaympäristöön. Kuka olisi ennustanut Airbnb:n tai Uberin tai automaattikaupan ilmestymisen markkinoille! Kuka olisi nähnyt tekoälyn, robotiikan, uusien materiaalien vyöryn markkinoille! Ympäristössä tapahtuvat fysikaaliset ja sosiaaliset muutokset vauhdittavat yritysten palvelujen ja tuotteiden kehittämisvaatimuksia.

Yrityksen sisäisen muutosvauhdin pitää olla vähintään ulkoisen muutoksen tasolla, kuten GE:n legendaarinen pääjohtaja Jack Welch totesi. Sama ”laki” koskee pk-yrityksiä. Pk-yritysten on pakko reagoida nopeasti muutoksiin tai ne putoavat kilpailijoittensa kelkasta, ajautuvat laskevan kannattavuuden kierteeseen. Yritysten on ”pakko” kehittää strategista ajatteluaan ja strategiaan nojaavaa kehitystoimintaa. Strategian suunnittelun tulee olla ketterää, proaktiivista eli ennakoivaa. Strategioinnin pitää olla luonteeltaan rullaavaa, jatkuvasti dataa keräävää ja analysoivaa.

Pk-yrityksen strategian kehittämisessä on keskeistä seuraavat piirteet:

  1. Strategian suunnittelun tärkeimpiä piirteitä on hyödyntää ennakointidataa, ottaa huomioon liiketoimintaympäristössä meneillään olevat ja erityisesti jo horisontissa häämöttävät muutokset.
  2. Prosessin pitää tukea uusien, entistä vahvempien menestystekijöiden löytämistä.
  3. Strategiaprosessin pitää osallistaa henkilökunta, ottaa heidät mukaan jo aikaisessa vaiheessa, ei vain toteuttavina käsinä.
  4. Toimenpiteitä määritettäessä tulee varmistaa, että ne nojaavat strategiaan. Jokaisen tulevan toimenpiteen tulee viedä yritystä kohti visiota.
  5. Prosessin pitää auttaa strategiaryhmää etenemään vaihteesta toiseen johdonmukaisesti, loogisesti.
  6. Kunkin vaiheen pitää sallia monipuoliset lähestymistavat, luovat ideat ja näkökulmat.
  7. Strategiaprosessin tulee kehittää henkilökunnan strategista ajattelua, jotta he entistä helpommin ja tehokkaammin pystyvät toteuttamaan pk-yrityksen strategiaa ja reagoimaan myönteisesti nopeisiinkin käännöksiin.

Mitä nopeammin ja älykkäämmin reagoiva ja uusia käytäntöjä kehittävä pk-yritys on, sitä varmemmin se pysyy markkinoilla, parantaa kannattavuuttaan ja turvaa yhtäällä yrittäjän ja työntekijöiden taloutta ja toisaalta menestymällä tukee suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Heikki Lindevall
Pk-yrittäjä ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittäjä